ویدئوهای تور Delight در سئول (تاریخ ۱۸۱۲۱۵)

 

DELIGHT_이준기_너를_위해
ACCEPTED_JG
이준기_BIGBANG_COVER
이준기_Falling_Slowly
이준기_ForUS_JGshock کیفیت پائین تر
이준기_ForUS_JGshock کیفیت بالاتر
이준기_한마디만_rock_ver
Delight_Seoul_ CAN T_BE
Fiery_Eyes_이준기_۲۰۱۸_۱۹

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *