برنامه ی هیلینگ کمپ

هیلینگ کمپ
این برنامه که مربوط به سال ۲۰۱۳و ۳ماه بعد از پایان فیلمبرداری سریال آرانگ و دادرس می باشد؛ یکی از دو برنامه تلویزیونی ایست که جونگی در آنها شرکت کرده و در صحبت با مجری های برنامه از خودش، زندگی و تجربیات شخصیش و مسیری که برای رسیدن به این جایگاه از آن گذشته گفته است.
از آنجا که جونگی به سادگی و با صداقت از خودش در این برنامه حرف زده با دیدن این برنامه با بخش مهمی از شخصیت او آشنا میشوید؛ پس از دستش ندید.

دانلود پارت اول:

دانلود پارت دوم:

دانلود پارت سوم:

دانلود پارت چهارم:

دانلود زیرنویس فارسی ۴ پارت: