برنامه ی گلدن فیشری

گلدن فیشری
با عنوان کره ای “مُروپ پاک”= به معنی پاهای گرم، که به فرورفتگی ساخته شده در کف اتاق میگویند که در داخل آن میز میگذارند و دور آن مینشینند.
این برنامه که بیش از ده سال سابقه اجرا دارد؛ با استفاده از طراحی دکوری راحت و با مجری هایی شاد محیطی آرامش بخش برای ستاره های که به آن دعوت میشوند فراهم میکند؛ تا از زندگی خصوصی خود به راحتی صحبت کنند. لی جونگی در سال ۲۰۰۹ در این برنامه شرکت کرد. این اولین برنامه تلویزیونی بود که او حاضر به شرکت در آن شد.

دانلود پارت اول:

دانلود زیرنویس فارسی پارت اول:

دانلود پارت دوم:

دانلود زیرنویس فارسی پارت دوم: