محقق شبگرد ۲۰۱۵ scholar who walks the night

شب هنگام،وقتی که همگی خوابند،کسی هست که در جستوجوی رازی پنهان در کوچه پس کوچه های شهر میگردد…شاید اگر دقت کنیم چشمان سرخش را ببینیم اما قلب سرخش را هرگز.

خون آشامی که در نبرد با هیولای قصه سختی های زیادی میکشد و درد های فراوانی را تحمل میکند…

آیا باز هم خیر بر شر پیروز میشود؟

آیا خون اشام قصه ی ما به عشق حقیقی اش میرسد؟

سریال دانشمند شب گرد رو اینبار با کیفیتی فوق العاده(Full HD)دانلود و تماشا کنید:

 

قسمت اول     قسمت دوم     قسمت سوم

قسمت چهارم    قسمت پنجم    قسمت ششم

قسمت هفتم     قسمت هشتم    قسمت نهم

قسمت دهم     قسمت یازدهم   قسمت دوازدهم

قسمت سیزدهم   قسمت چهاردهم   قسمت پانزدهم

قسمت شانزدهم   قسمت هفدهم   قسمت هجدهم

قسمت نوزدهم   قسمت بیستم   زیرنویس فارسی تمام قسمت ها

 

داستان با محوریت دختری شکل گرفته است که پس از مجرم شناخته شدن و دستگیر شدن پدرش همه چیزش را از دست می دهد. از آن پس او با لباس مبدل مردانه شروع به فروش کتاب می کند. در یکی از روزها او با دانشمندی مرموز و خوش قیافه مواجه می شود که خون اشام است. علاوه بر این دانشمند خون آشام، خون آشام دیگری هم در قصر حضور دارد که در پهنه ی سیاست بازیگری قابل است و برای اینکه ولیعهد به تاج و تخت نرسد از هیچ تلاشی دریغ نمی کند.

دانلود سریال کره ای Scholar Who Walks the Night

| لینک های دانلود سریال – لینک مستقیم |

________________________________________________________

قسمت ۰۱ » ۵۴۰p : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۱ » ۷۲۰p : دانلود با لینک مستقیم

_____________________________________

قسمت ۰۲ » ۵۴۰p : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۲ » ۷۲۰p : دانلود با لینک مستقیم

_____________________________________

قسمت ۰۳ » ۵۴۰p : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۳ » ۷۲۰p : دانلود با لینک مستقیم

_____________________________________

قسمت ۰۴ » ۵۴۰p : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۴ » ۷۲۰p : دانلود با لینک مستقیم

_____________________________________

قسمت ۰۵ » ۵۴۰p : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۵ » ۷۲۰p : دانلود با لینک مستقیم

_____________________________________

قسمت ۰۶ » ۵۴۰p : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۶ » ۷۲۰p : دانلود با لینک مستقیم

_____________________________________

قسمت ۰۷ » ۵۴۰p : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۷ » ۷۲۰p : دانلود با لینک مستقیم

_____________________________________

قسمت ۰۸ » ۵۴۰p : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۸ » ۷۲۰p : دانلود با لینک مستقیم

_____________________________________

قسمت ۰۹ » ۵۴۰p : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۰۹ » ۷۲۰p : دانلود با لینک مستقیم

_____________________________________

قسمت ۱۰ » ۵۴۰p : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۰ » ۷۲۰p : دانلود با لینک مستقیم

_____________________________________

قسمت ۱۱ » ۵۴۰p : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۱ » ۷۲۰p : دانلود با لینک مستقیم

_____________________________________

قسمت ۱۲ » ۵۴۰p : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۲ » ۷۲۰p : دانلود با لینک مستقیم

_____________________________________

قسمت ۱۳ » ۵۴۰p : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۳ » ۷۲۰p : دانلود با لینک مستقیم

_____________________________________

قسمت ۱۴ » ۵۴۰p : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۴ » ۷۲۰p : دانلود با لینک مستقیم

_____________________________________

قسمت ۱۵ » ۵۴۰p : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۵ » ۷۲۰p : دانلود با لینک مستقیم

_____________________________________

قسمت ۱۶ » ۵۴۰p : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۶ » ۷۲۰p : دانلود با لینک مستقیم

_____________________________________

قسمت ۱۷ » ۵۴۰p : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۷ » ۷۲۰p : دانلود با لینک مستقیم

_____________________________________

قسمت ۱۸ » ۵۴۰p : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۸ » ۷۲۰p : دانلود با لینک مستقیم

_____________________________________

قسمت ۱۹ » ۵۴۰p : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۱۹ » ۷۲۰p : دانلود با لینک مستقیم

_____________________________________

قسمت ۲۰ » ۵۴۰p : دانلود با لینک مستقیم

قسمت ۲۰ » ۷۲۰p : دانلود با لینک مستقیم

_____________________________________

دانلود سریال کره ای Scholar Who Walks the Night

دانلود زیرنویس فارسی تمام قسمت ها – ( ARIRANG FA TEAM )

دانلود زیرنویس فارسی تمام قسمت ها – ( D&X TEAM )

دانلود زیرنویس فارسی تمام قسمت ها – ( KALI CLOOB TEAM )

دانلود زیرنویس فارسی تمام قسمت ها – ( KOREAN DREAM TEAM )

دانلود زیرنویس فارسی تمام قسمت ها – ( PERSIAN DREAM TEAM )

____________________________________