وکیل بی قانون ۲۰۱۸ Lawless Lawyer

نام ها: وکیل یاغی، وکیل بی قانون
ژانر: درام، حقوقی، جنایی
سال پخش: ۲۰۱۸
تعداد قسمت ها: ۱۶
شبکه پخش کننده: tvN
خلاصه داستان: درباره ی یک گانگستر سابق که تبدیل به یک وکیل یاغی شده و فقط به انتقام مادرش فکر می کند. به قانون اعتماد نداره و فقط به مشتش متکی است.از نقاط ضعف قانون برای مقابله با قدرت های مطلق استفاده می کند.
زیرنویس فارسی قسمت اول(sub پرشین دریم)
دانلود قسمت دوم:
کیفیت ۳۶۰p » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت ۴۸۰p » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت ۵۴۰p » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت ۷۲۰p » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت HD » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت ۷۲۰p x265 » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت ۷۲۰ Full HD » دانلود با لینک مستقیم
زیرنویس فارسی قسمت دوم:دانلود با لینک مستقیم(بارکد)
زیرنویس فارسی قسمت دوم(srt پرشن دریم)
زیرنویس فارسی قسمت دوم(sub پرشین دریم)
دانلود قسمت سوم:

کیفیت ۳۶۰p » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۴۸۰p » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۵۴۰p » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰p » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت HD » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰p x265 » دانلود با لینک مستقیم

کیفیت ۷۲۰ Full HD » دانلود با لینک مستقیم

زیرنویس فارسی قسمت سوم:دانلود با لینک مستقیم(بارکد)

زیرنویس فارسی قسمت سوم(srt پرشین دریم)

زیرنویس فارسی قسمت سوم(sub پرشین دریم)

دانلود قسمت چهارم:
کیفیت ۳۶۰p » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت ۴۸۰p » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت ۵۴۰p » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت ۷۲۰p » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت HD »  دانلود با لینک مستقیم
کیفیت ۷۲۰p x265 » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت ۷۲۰ Full HD » دانلود با لینک مستقیم
زیرنویس فارسی قسمت چهارم:دانلود با لینک مستقیم(بارکد)
زیرنویس فارسی قسمت چهارم(srt پرشین دریم)
زیرنویس فارسی قسمت چهارم(sub پرشین دریم)
دانلود قسمت پنجم:
کیفیت ۳۶۰p » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت ۴۸۰p » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت ۵۴۰p » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت ۷۲۰p » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت HD » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت ۷۲۰p x265 » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت ۷۲۰ Full HD » دانلود با لینک مستقیم
زیرنویس فارسی قسمت پنجم:دانلود با لینک مستقیم(بارکد)
زیرنویس فارسی قسمت پنجم(srt پرشین دریم)
زیرنویس فارسی قسمت ششم(sub پرشین دریم)
دانلود قسمت ششم:
کیفیت ۳۶۰p » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت ۴۸۰p » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت ۵۴۰p » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت ۷۲۰p » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت HD » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت ۷۲۰p x265 » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت ۷۲۰ Full HD » دانلود با لینک مستقیم
دانلود زیرنویس فارسی قسمت ششم:دانلود با لینک مستقیم(بارکد)
زبرنویس فارسی قسمت ششم(srt پرشین دریم)
زیرنویس فارسی قسمت ششم(sub پرشین دریم)
دانلود قسمت هفتم:
کیفیت ۳۶۰p » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت ۴۸۰p » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت ۵۴۰p » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت ۷۲۰p » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت HD »  دانلود با لینک مستقیم
کیفیت ۷۲۰p x265 » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت ۷۲۰ Full HD » دانلود با لینک مستقیم
دانلود زیرنویس فارسی قسمت هفتم:دانلود با لینک مستقیم(بارکد)
زیرنویس فارسی قسمت هفتم(srt پرشین دریم)
زیرنویس فارسی قسمت هفتم(sub پرشین دریم)
دانلود قسمت هشتم:
کیفیت ۳۶۰p » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت ۴۸۰p » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت ۵۴۰p » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت ۷۲۰p » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت HD » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت ۷۲۰p x265 » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت ۷۲۰ Full HD » دانلود با لینک مستقیم
دانلود زیرنویس فارسی قسمت هشتم:دانلود با لینک مستقیم(بارکد)
زیرنویس فارسی قسمت هشتم(srt پرشین دریم)
زیرنویس فارسی قسمت هشتم(sub پرشین دریم)
دانلود قسمت نهم:
کیفیت ۳۶۰p » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت ۴۸۰p » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت ۵۴۰p » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت ۷۲۰p » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت HD » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت ۷۲۰p x265 » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت ۷۲۰ Full HD » دانلود با لینک مستقیم
دانلود زیرنویس فارسی قسمت نهم:دانلود با لینک مستقیم(بارکد)
زیرنویس فارسی قسمت نهم(srt پرشین دریم)
زیرنویس فارسی قسمت نهم(sub پرشین دریم)
دانلود قسمت دهم:
کیفیت ۳۶۰p » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت ۴۸۰p » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت ۵۴۰p » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت ۷۲۰p » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت HD » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت ۷۲۰p x265 » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت ۷۲۰ Full HD » دانلود با لینک مستقیم
دانلود زیرنویس فارسی قسمت دهم:دانلود با لینک مستقیم(بارکد)
زیرنویس فارسی قسمت دهم(srt پرشین دریم)
زیرنویس فارسی قسمت دهم(sub پرشین دریم)
دانلود قسمت یازدهم:
کیفیت ۳۶۰p » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت ۴۸۰p » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت ۵۴۰p » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت ۷۲۰p » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت HD » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت ۷۲۰ Full HD » دانلود با لینک مستقیم
دانلود زیرنویس فارسی قسمت یازدهم:دانلود با لینک مستقیم(بارکد)
زیرنویس فارسی قسمت یازدهم(srt پرشین دریم)
زیرنویس فارسی قسمت یازدهم(sub پرشین دریم)
دانلود قسمت دوازدهم:
کیفیت ۳۶۰p » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت ۴۸۰p » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت ۵۴۰p » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت ۷۲۰p » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت HD » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت ۷۲۰p x265 » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت ۷۲۰ Full HD » دانلود با لینک مستقیم
دانلود زیرنویس فارسی قسمت دوازدهم:دانلود با لینک مستقیم(بارکد)
زیرنویس فارسی قسمت دوازدهم(srt پرشین دریم)
زیرنویس فارسی قسمت دوازدهم(sub پرشین دریم)
دانلود قسمت سیزدهم:
کیفیت ۳۶۰p » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت ۴۸۰p » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت ۵۴۰p » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت ۷۲۰p » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت HD » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت ۷۲۰p x265 » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت ۷۲۰ Full HD » دانلود با لینک مستقیم
دانلود زیرنویس فارسی قسمت سیزدهم:دانلود با لینک مستقیم(بارکد)
زیرنویس فارسی قسمت سیزدهم پرشین دریم(sub)
زیرنویس فارسی قسمت سیزدهم پرشین دریم(srt)
دانلود قسمت چهاردهم:
کیفیت ۳۶۰p » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت ۴۸۰p » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت ۵۴۰p » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت ۷۲۰p » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت HD » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت ۷۲۰ Full HD » دانلود با لینک مستقیم
دانلود زیرنویس فارسی قسمت چهاردهم:دانلود با لینک مستقیم(بارکد)
زیرنویس فارسی قسمت چهاردهم پرشین دریم(sub)
زیرنویس فارسی قسمت چهاردهم پرشین دریم(srt)
دانلود قسمت پانزدهم:
کیفیت ۳۶۰p » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت ۴۸۰p » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت ۵۴۰p » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت ۷۲۰p » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت HD » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت ۷۲۰p x265 » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت ۷۲۰ Full HD » دانلود با لینک مستقیم
دانلود زیرنویس فارسی قسمت پانزدهم:دانلود با لینک مستقیم(بارکد)
زیرنویس فارسی قسمت پانزدهم(srt پرشین دریم)
زیرنویس فارسی قسمت پانزدهم(sub پرشین دریم)
دانلود قسمت شانزدهم:
کیفیت ۳۶۰p » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت ۴۸۰p » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت ۵۴۰p » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت ۷۲۰p » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت HD » دانلود با لینک مستقیم
کیفیت ۷۲۰ Full HD » دانلود با لینک مستقیم
دانلود زیرنویس فارسی قسمت شانزدهم:دانلود با لینک مستقیم(بارکد)
زیرنویس فارسی قسمت شانزدهم(srt پرشین دریم)
زیرنویس فارسی قسمت شانزدهم(sub پرشین دریم)