ملکه ساز

دانلود وب درامای جدید لوته دیوتی فری
این وب دراما فصل دوم اولین بوسه برای هفتمین بار است و بازیگران و آیدول های مشهوری از جمله لی جونگی و سهون و چانیول از اکسو در آن بازی میکنند.
دانلود قسمت اول:
کیفیت۵۴۰
کیفیت۷۲۰
زیرنویس فارسی قسمت اول(مترجم:نیلوفر)
دانلود قسمت دوم:
کیفیت۵۴۰
کیفیت۷۲۰
زیرنویس فارسی قسمت دوم(مترجم:نیلوفر)
دانلود قسمت سوم:
کیفیت۵۴۰
کیفیت۷۲۰
زیرنویس فارسی قسمت سوم(مترجم:نیلوفر)
دانلود قسمت چهارم:
کیفیت۵۴۰
کیفیت۷۲۰
زیرنویس فارسی قسمت چهارم(مترجم:نیلوفر)
دانلود قسمت پنجم:
کیفیت۵۴۰
کیفیت۷۲۰
زیرنویس فارسی قسمت پنجم(مترجم:نیلوفر)